Aktualności

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 09 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Ankieta

  /  Ankieta

ANKIETA
dotycząca oceny zadowolenia Klienta ze sposobu załatwiania spraw w Zarządzie Lokali Miejskich w Łodzi.

Szanowni Państwo
W związku z dążeniem do doskonalenia i ciągłego podnoszenia jakości obsługi Klientów zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich.